Voorbereiding met Focus op Uitvoerbaarheid en Ontzorging

Bij Timmermans Drilling geloven we dat een succesvol project begint bij een zorgvuldige voorbereiding. Naast het nauwgezet uitvoeren van HDD-boringen, denken wij graag mee aan de voorkant van een project. Samen met de klant streven we naar een goed uitvoerbaar ontwerp en waar nodig ontzorgen we het gehele proces.

In deze fase bieden wij een breed scala aan diensten aan, waaronder:

  • Toetsen voorontwerp op basis van uitvoerbaarheid: We evalueren het voorontwerp om ervoor te zorgen dat het haalbaar is binnen de gestelde grenzen en technische mogelijkheden.

  • Optimaliseren ontwerp: We werken nauw samen met de klant om het ontwerp te optimaliseren, zodat het aan alle eisen voldoet en efficiënt uitgevoerd kan worden.

  • Inventarisatie ondergrondse infra: We brengen de ondergrondse infrastructuur in kaart om conflicten te voorkomen en een veilige uitvoering te garanderen.

  • Realiseren proefsleuven: Het graven van proefsleuven om de exacte locatie van bestaande infrastructuur te verifiëren en het ontwerp te verfijnen.

  • Uitvoeren grondonderzoeken: Gedegen onderzoek naar de bodemgesteldheid om de haalbaarheid en veiligheid van het project te waarborgen.

  • Aanvragen en verzorgen vergunningen: We nemen de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en zorgen voor een vlotte afhandeling.

  • Opstellen boorprofiel: Een gedetailleerd boorprofiel dat alle aspecten van de HDD-boring beschrijft, van begin tot eind.

  • Opstellen boorplannen: We stellen uitgebreide plannen op voor de uitvoering van de boring, inclusief alle technische specificaties en procedures.

  • Opstellen V&G plan: Het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan om een veilige werkomgeving te waarborgen conform de geldende wet- en regelgeving.

  • Opstellen kostenraming: We bieden een gedetailleerde kostenraming om transparantie te garanderen en de klant een duidelijk beeld te geven van de financiële aspecten van het project.

Door deze uitgebreide voorbereidingsfase stellen wij onze klanten in staat om met vertrouwen aan het project te beginnen, wetende dat alle aspecten grondig zijn overwogen en voorbereid.
Bij Timmermans Drilling streven we naar een naadloze uitvoering van elk project, van begin tot eind.

Onze disciplines

Boringen van A tot Z

Timmermans Drilling is gespecialiseerd in gestuurde boringen (HDD) en het aanleggen van ondergrondse infrastructuur.

Engineering

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, coördineren en voorbereiden van sleufloze kruisingen, waarbij elk aspect van het proces zorgvuldig wordt beheerd, van concept tot voltooiing.

Voorbereiding

Naast het zorgvuldig uitvoeren van de HDD boringen denken wij ook graag mee aan de voorkant van een project. Samen met de klant tot een goed uitvoerbaar ontwerp komen en waar nodig ontzorgen.

Leidingwerken en kabelwerken

Allround en innovatief in het aanleggen en monteren van kabel- en leidingwerken.

Afspraken nakomen

flexibel

Flexibiliteit

Transparantie

Ontzorgen

Certificaten & erkenningen

Onze gerealiseerde (én nog te realiseren) doelstellingen, maatregelen en energiebeleid hebben geresulteerd in onderstaande certificaten, rapportages en erkenningen.