Engineering van Horizontaal Gestuurde Boringen bij Timmermans Drilling BV

Bij Timmermans Drilling BV vormt de engineering van horizontaal gestuurde boringen (HDD) de kern van onze expertise. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, coördineren en voorbereiden van sleufloze kruisingen, waarbij elk aspect van het proces zorgvuldig wordt beheerd. Van concept tot voltooiing. Ons team van deskundigen staat bekend om zijn toewijding aan kwaliteit, veiligheid en innovatie. Wij werken nauw samen met opdrachtgevers, betrokken instanties en technische partners om op maat gemaakte oplossingen te leveren die voldoen aan de unieke eisen van elk project.

Ontwerp en Voorbereiding

Een succesvolle HDD-boring begint met een grondig ontwerp en voorbereiding. Onze ervaren engineers zorgen voor gedetailleerde ontwerptekeningen die rekening houden met alle aspecten van het project, inclusief de omgeving, bestaande infrastructuur, en technische specificaties. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en uitgebreide expertise zorgen we ervoor dat elk ontwerp perfect is afgestemd op de behoeften van de klant en de specifieke omstandigheden van de omgeving.

Bij het ontwerpproces houden we rekening met diverse cruciale elementen, waaronder:

 • De omgeving: We analyseren de omgeving grondig om eventuele obstakels of uitdagingen te identificeren en te integreren in het ontwerp.
 • Bestaande kabels en leidingen: We voeren gedetailleerde onderzoeken uit om de locatie van bestaande infrastructuur te bepalen en deze te integreren in het ontwerp van de HDD-boring.
 • Ruimte voor boorequipement: We plannen de benodigde ruimte voor het opstellen van boormateriaal en -apparatuur om een efficiënte uitvoering te garanderen.
 • Traject van de in te trekken buizen: We ontwikkelen een nauwkeurig traject voor de buizen die worden ingetrokken tijdens de HDD-boring, rekening houdend met de vereisten van het project en de omgeving.
 • Verkeersmaatregelen en andere voorzieningen: We coördineren met lokale autoriteiten en instanties om de nodige verkeersmaatregelen en voorzieningen te treffen voor een veilige uitvoering van het project.

Innovatieve Oplossingen, Samenwerking en Maatwerk

Bij Timmermans Drilling streven we voortdurend naar innovatie en samenwerking, waarbij we maatwerk leveren voor elk project. Ons team van experts werkt nauw samen om creatieve oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de meest uitdagende eisen van onze klanten. Door middel van geavanceerde technologieën, geotechnisch onderzoek en uitgebreide ervaring in de sector, leveren we hoogwaardige technische oplossingen die de verwachtingen overtreffen. Door intensieve samenwerking tussen engineers, projectleiders, uitvoerders en boormeesters zorgen we voor een naadloze uitvoering van elk project. Vanaf de eerste ontwerpfase tot aan de voltooiing van de boring, streven we naar perfectie in elk detail. Met als uiteindelijk doel een succesvolle en veilige uitvoering van het project. Met onze decennialange ervaring, toewijding aan excellentie en focus op klantgerichte oplossingen, is Timmermans Drilling de ideale partner voor al uw HDD-projecten.

Een grondige voorbereiding en doordacht ontwerp vormen de kern van een succesvolle HDD-boring. Onze ervaren engineers staan garant voor nauwkeurige ontwerptekeningen die alle projectaspecten omvatten, van omgevingsfactoren tot bestaande infrastructuur en technische specificaties. Deze aanpak omvat diverse essentiële elementen die wij kunnen toepassen.

 • Communicatie en afstemming: we onderhouden contact met opdrachtgevers, vergunningverlenende instanties en belanghebbenden om een soepele uitvoering te garanderen.

 • KLIC-meldingen en integratie in ontwerptekeningen: dit proces biedt inzicht in de ondergrondse infrastructuur en helpt schade en vertragingen te voorkomen.
 • Ontwerptekeningen voor HDD-boringen: deze bieden een gedetailleerd beeld van het traject en de technische specificaties van de boring.
 • Opstellingstekeningen: plattegronden die de locaties van boormateriaal, -apparatuur en infrastructuur aanduiden.
 • Geotechnisch onderzoek: dit levert cruciale informatie over de bodemgesteldheid, wat van invloed is op de planning en uitvoering van de boring.
 • Volledig boorplan (werkplan): dit omvat een uitgebreide omschrijving van alle stappen voor de uitvoering en richtlijnen/maatregelen die nodig zijn om de boring succesvol en veilig uit te voeren.
 • Berekeningen voor boorspoeldruk en trekkracht: essentieel voor het waarborgen van buisintegriteit en het maximaliseren van boorefficiëntie.
 • R.I.E. (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en V&G-deelplan (Veiligheid en Gezondheid): deze zorgen voor een veilige werkomgeving die aan wettelijke eisen voldoet.

 • Vergunningaanvragen: het verkrijgen van goedkeuringen bij relevante instanties om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Revisietekeningen op basis van GPS-metingen: nauwkeurige metingen worden gebruikt voor correcte documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

Onze disciplines

Boringen van A tot Z

Timmermans Drilling is gespecialiseerd in gestuurde boringen (HDD) en het aanleggen van ondergrondse infrastructuur.

Engineering

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, coördineren en voorbereiden van sleufloze kruisingen, waarbij elk aspect van het proces zorgvuldig wordt beheerd, van concept tot voltooiing.

Voorbereiding

Naast het zorgvuldig uitvoeren van de HDD boringen denken wij ook graag mee aan de voorkant van een project. Samen met de klant tot een goed uitvoerbaar ontwerp komen en waar nodig ontzorgen.

Leidingwerken en kabelwerken

Allround en innovatief in het aanleggen en monteren van kabel- en leidingwerken.

Afspraken nakomen

flexibel

Flexibiliteit

Transparantie

Ontzorgen

Certificaten & erkenningen

Onze gerealiseerde (én nog te realiseren) doelstellingen, maatregelen en energiebeleid hebben geresulteerd in onderstaande certificaten, rapportages en erkenningen.